Chương IV: Soạn Thảo Văn Bản

 • Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản

  Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
  Trong bài học trước, chúng ta đã biết phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, đồng thời biết được các thành phần trên của sổ Word, biết được các thành phần trên cửa sổ Word, biết được cách lưu, mở văn bản và thoát khỏi Word. Một văn bản trong máy tính được cấu tạo như thế nào? Quy tắc gõ nó ra sao? Cách gõ văn bản chữ Việt như thế nào?... Bài học dưới đây "Soạn thảo văn bản đơn giản" sẽ giúp các em hiểu được những vấn đề đó.

  10 trắc nghiệm 62 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

  Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản
  Chúng ta biết rằng một trong những ứng dụng quan trọng của máy tính điện tử đó là được dùng trong soạn thảo văn bản. Vì vậy, máy tính được sử dụng như thế nào? Để soạn thảo văn bản được trong máy tính thì cần những yếu tố nào?... Nội dung của Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản dưới đây sẽ giải quyết vấn đề đó. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm 63 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

  Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
  Mục đích của bài học "Chỉnh sửa văn bản" nhằm giúp các em hiểu được mục đích của thao tác chọn phần văn bản, nắm được các chức năng của các phím Delete, Backspace; biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá, sao chép, phục hồi các phần văn bản;... Dưới đây là nội dung chi tiết của bài học, mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 63 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

  Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
  Qua hai  bài học của chương 4 các em đã được làm quen với: văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, các cách để khởi động Word, các thành phần của màn hình soạn thảo Word, mở văn bản, lưu văn bản, kết thúc làm việc với Word, các thành phần của văn bản, con trỏ soạn thảo, các quy tắc gõ văn bản trong Word, gõ văn bản chữ Việt,... Bài thực hành số 5 dưới đây sẽ giúp các em ôn lại kiến thức đã học đồng thời nâng cao kĩ năng kỹ xảo trong soạn thảo và xử lí chữ Việt,...

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

  Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
  Mục đích của bài thực hành số 6 về Em tập chỉnh sửa văn bản nhằm giúp các em luyện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản; luyện kĩ năng gõ văn bản chữ Việt và thực hiện các thao tác chỉnh sửa, thay đổi trật tự, sao chép và di chuyển nội dung văn bản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Định dạng văn bản

  Bài 16: Định dạng văn bản
  Mục đích của bài học "Định dạng văn bản" nhằm giúp các em hiểu được nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản, các nội dung định dạng kí tự và thực hiện được các thao tác định dạng kí tự cơ bản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 67 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

  Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
  Mục đích của bài học bài Định dạng đoạn văn bản nhằm giúp các em nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, bao gồm các tính chất nào; các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn. Dưới đây là nội dung bài học, mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 58 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

  Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
  Mục tiêu của Bài thực hành số 7 về Em tập trình bày văn bản nhằm giúp các em luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản; luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài thực hành, mời các em cùng theo dõi.

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Trình bày văn bản và trang in

  Bài 18: Trình bày văn bản và trang in
  Ở các bài học trước, các em đã được làm quen với định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản,... Từ việc định dạng đó, các đoạn văn bản hay lớn hơn là trang hay các trang văn bản của chúng ta trở nên rõ ràng hơn, đẹp hơn,... Vậy thì để in các trang văn bản chúng ta phải thực hiện như thế nào? Trước khi in chúng ta phải làm gì? Bài học dưới đây "Trình bày trang văn bản và in" sẽ giúp các em giải quyết được những vấn đề đó. 

  10 trắc nghiệm 27 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Tìm kiếm và thay thế

  Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
  Hơn hẳn khi viết trên giấy, khi soạn thảo trên máy tính, chương trình soạn thảo văn bản Word sẽ giúp ta tìm kiếm hoặc thay thế một từ nào đó rất nhanh chóng. Trong bài học "Tìm kiếm và thay thế" dưới đây, các em sẽ học cách sử dụng các công cụ tìm và thay thế trong văn bản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm 25 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa

  Bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa
  Ở các bài học trước, các em đã được làm quen với hệ soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản đơn giản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, trình bày trang văn bản và in,... Các em biết rằng nếu trong mỗi nội dung quan trọng của văn bản mà có hình ảnh minh họa thì càng làm cho nội dung đó nổi bật hơn, văn bản đó thêm trực quan hơn, sinh động hơn. Vậy ta phải làm như thế nào để đạt được những điều đã nói ở trên? Bài học "Thêm hình ảnh để minh họa" sẽ giúp các em giải quyết vấn đề đó.

  10 trắc nghiệm 29 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 8: Em

  Bài thực hành 8: Em
  Qua các bài học trước các em đã được làm quen với văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, các cách để khởi động Word, các thành phần của màn hình soạn thảo Word, mở văn bản, lưu văn bản, kết thúc làm việc với Word, các quy tắc gõ văn bản trong Word, gõ văn bản chữ Việt, rèn luyện trong soạn thảo và xử lí chữ Việt, chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản,... Từ những kiến thức đã nêu ở trên, các em vận dụng và thực hành trình bày văn bản như thế nào cho đẹp và trực quan hơn? Bài thực hành 8 dưới đây: "Các em tập Viết báo tường" giúp các em ôn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trình bày văn bản.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

  Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng
  Ở các bài học trước, các em đã được làm quen với hệ soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản đơn giản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, trình bày trang văn bản và in, chèn hình ảnh vào văn bản,... Hơn nữa, các em biết rằng nhiều nội dung văn bản, nếu được diễn đạt bằng từ ngữ sẽ rất dài dòng và khó so sánh. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Sử dụng công cụ gì? để trình bày nội dung một cách nhanh, gọn hơn,... Bài học dưới đây: "Trình bày cô đọng bằng bảng" sẽ giúp các em giải quyết các vấn đề đó.

  10 trắc nghiệm 38 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em

  Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
  Qua các bài học trước các em đã được làm quen với văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, các cách để khởi động Word, các thành phần của màn hình soạn thảo Word, mở văn bản, lưu văn bản, kết thúc làm việc với Word, các quy tắc gõ văn bản trong Word, gõ văn bản chữ Việt, rèn luyện trong soạn thảo và xử lí chữ Việt, chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và làm việc với bảng,... Bài thực hành số 9 dưới đây: "Danh bạ của em" giúp các em ôn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành tạo bảng và trình bày nội dung của ô trong bảng biểu,...

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

  Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền
  Qua các bài học trước các em đã được làm quen với văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản, các cách để khởi động Word, kết thúc làm việc với Word, các quy tắc gõ văn bản trong Word, rèn luyện trong soạn thảo và xử lí chữ Việt, chỉnh sửa văn bản, định dạng văn bản, định dạng đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản, tạo và làm việc với bảng, tạo chữ cái lớn đầu dòng,... Bài thực hành tổng hợp dưới đây: "Du lịch ba miền"  giúp các em ôn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành soạn thảo văn bản, chèn hình ảnh vào bảng, tạo bảng và trình bày nội dung của ô trong bảng,...

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết