YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 68 SGK Tin học 6

Giải bài 3 tr 68 sách GK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word:

  • Các đối tượng chính nhìn thấy trên màn hình MS Word.
  • Các bảng chọn (Menu Bar).
  • Các nút lệnh.
  • Thanh công cụ chuẩn (Standar).
  • Thanh định dạng (Formating).
  • Vùng soạn thảo (Text area).
  • Thanh cuốn ngang, dọc (Scroll bar).

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 68 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON