Trắc nghiệm Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 về Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):