YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 11 Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12

Bài tập trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 về Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Tin học 12 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON