Trắc nghiệm Bài tập và thực hành 6 - Tin học 11

Câu hỏi Trắc nghiệm bài tập và thực hành số 6 dưới đây nhằm giúp các em củng cố lại các kiến thức về xâu kí tự, chương trình con; cách xử lí xâu, sử dụng chương trình con,... Mời các em cùng thử sức mình nhé. Chúc các em học tốt!

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):