ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7 ?

  • A. Odd;
  • B. Round;
  • C. Trunc;
  • D. Abs;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm chuẩn biến giá trị thực 6.6 thành 7 là Round

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON