YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7 ?

  • A. Odd;
  • B. Round;
  • C. Trunc;
  • D. Abs;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hàm chuẩn biến giá trị thực 6.6 thành 7 là Round

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON