AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

  Procedure End ( key : char ) ;

              Begin

                          If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

              End;

  • A. Thiếu dấu “ ; ” sau từ khóa Begin ;
  • B. Không thể dùng câu lệnh if  trong thủ tục;
  • C. Thiếu dấu “ ; ” sau lệnh writeln ;
  • D. End  không thể dùng làm tên của thủ tục ;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA