AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với x, y là 2 số nguyên, để tính tổng của chúng ta chọn hàm kiểu tham trị. Vậy phần tựa đề nào được xây dựng sau là đúng?

  • A. Function Tong (Var x , y : Integer);
  • B. Funtion Tong (Var x , y : Integer): Integer;
  • C. Function Tong (x , y : Integer);
  • D. Function Tong (x , y : Integer): Integer;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA