Chương VI: Chương Trình Con Và Lập Trình Có Cấu Trúc

 • Bài 17: Chương trình con và phân loại

  Bài 17: Chương trình con và phân loại
  Nội dung của Bài 17: Chương trình con và phân loại dưới đây, các em sẽ được tìm hiểu về khái niệm chương trình con, ý nghĩa của chương trình con; cấu trúc của chương trình con và cách phân biệt hai loại chương trình con là hàm và thủ tục. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

  Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
  Các ngôn ngữ lập trình đều có các quy tắc viết và sử dụng chương trình con, trong Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con ta xét cách viết và sử dụng chương trình con trong Pascal. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học dưới đây.

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 6

  Bài tập và thực hành 6
  Nội dung của Bài tập và thực hành 6 dưới đây, các em sẽ được củng cố lại các kiến thức về xâu kí tự, chương trình con; rèn luyện thêm kĩ năng xử lí xâu bằng việc tạo hiệu ứng chữ chạy trên màn hình và nâng cao kĩ năng viết và sử dụng chương trình con. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 7

  Bài tập và thực hành 7
  Nội dung của bài tập và thực hành 7 dưới đây sẽ giúp các em củng cố lại các kiến thức về chương trình con (thủ tục, hàm, tham số biến và tham số giá trị, biến toàn bộ và biến cục bộ) và rèn kĩ năng sử dụng được chương trình con để giải quyết trọn vẹn một bài toán trên máy tính. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

  Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
  Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một số lượng phong phú các chương trình con chuẩn trong các thư viện. Nội dung của Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn dưới đây sẽ giới thiệu sơ lược nội dung của một số thư viện chương trình con chuẩn của Pascal. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài tập và thực hành 8

  Bài tập và thực hành 8
  Nội dung của Bài tập và thực hành 8 dưới đây, các em sẽ hiểu thêm về khả năng đồ họa của Pascal và cách sử dụng các thủ tục về đồ họa để viết được một chương trình đơn giản. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài thực hành.

  10 trắc nghiệm

  Xem chi tiết