ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau:

  Program Vi_du ;

  Var x, y : integer ;

  Procedure godoit( x, y : integer ) ;

              Begin

                          x :=  y ;

                          y := 0 ;

                          Write( x, y ) ;

              End ;

  Begin

              x := 1 ;

              y := 2 ;

              godoit( x, y ) ;

              writeln( x, y ) ;

  End.

  Chương trình trên in ra dãy số nào?

  • A. 2001
  • B. 1020
  • C. 2012
  • D. 1234

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chương trình trên in ra dãy số 2012

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT