YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

  • A. Sin(x);
  • B. Length(S);
  • C. Sqrt(x);
  • D. Delete(S,5,1);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Delete(S,5,1);

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5009

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF