YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Với a, b là 2 số thực, để tính tích của chúng ta chọn thủ tục kiểu tham trị. Vậy phần tựa đề nào được xây dựng sau là đúng?

  • A. Procedure Tich (a , b : Real) : Real;
  • B. Procedure Tich (Var a , b : Real) : Real;
  • C. Procedure Tich (a , b : Real);
  • D. Procedure Tich (Var a , b : Real);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Procedure Tich (a , b : Real);

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5026

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA