ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Giả sử có hai biến xâu x và  y (y đã có giá trị) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ?

  • A. x := Copy(y,5,3);
  • B. x := y;
  • C. x := Delete(y,5,3);
  • D. Delete(y,5,3);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  x := Delete(y,5,3);

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT