YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử có hai biến xâu x và  y (y đã có giá trị) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ?

  • A. x := Copy(y,5,3);
  • B. x := y;
  • C. x := Delete(y,5,3);
  • D. Delete(y,5,3);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  x := Delete(y,5,3);

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5010

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF