AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau :

  Program Thi_du ;

  Var Mess : string ;

  Procedure StopHere;

              Var Mess : string ;

              Begin

                          Mess := ‘StopHere’ ;

                          Write(Mess) ;

              End ;

  Begin

              Mess := ‘StartHere’ ;

              StopHere ;

              Write(Mess) ;

  End.

  Phương án nào dưới đây là kết quả thực hiện chương trình trên?

  • A. StopHere StartHere;
  • B. StartHere StopHere;
  • C. StartHere StopHere StartHere;
  • D. StopHere StopHere;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>