YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 4 tr 71 sách GK Tin học lớp 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Không thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục. Vì hệ thống nhận dạng phần tên theo 66 kí tự đầu của tên và không phân biệt chữ hoa chữ thường nên hai tên Bao_cao và BAO_CAO sẽ giống nhau. Phần đuôi (.txt và .TXT) cũng sẽ được coi là giống nhau.

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 71 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF