ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 7 tr 71 sách GK Tin học lớp 10

Cho cây thư mục như hình 33, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip,...

Hình 33

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 7

 
 

Đường dẫn đến các tệp là như sau:

  • C:\Downloads\luu\happybirthday.mp3;
  • C:\Downloads\EmHocToan.zip

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 71 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1