Bài tập 3 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 71 sách GK Tin học lớp 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Gợi ý trả lời bài 3

 • Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:
  • Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)
  • Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;
  • Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?"<> |
 • Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:
  • Ba tên đúng:
   • Baitap.xls
   • hoso.pas
   • luutru.doc
  • Ba tên sai:
   • Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)
   • C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự ?)
   • 234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 71 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.