ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 71 SGK Tin học 10

Giải bài 3 tr 71 sách GK Tin học lớp 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:
  • Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)
  • Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;
  • Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?"<> |
 • Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:
  • Ba tên đúng:
   • Baitap.xls
   • hoso.pas
   • luutru.doc
  • Ba tên sai:
   • Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)
   • C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự ?)
   • 234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

 

-- Mod Tin Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 71 SGK Tin học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thọ

  Hãy sắp xếp thứ tự các công việc mà máy tính thực hiện tuần tự khi bật máy.
  1. Nạp hệ điều hành vào bộ nhớ trong.           2. Kiểm tra các thiết bị kết nối với máy tính.
  3. Cắm nguồn và Bật máy.                            4. Tìm chương trình khởi động trên đĩa khởi động.

  A. 1 – 3- 2 – 4                B. 2 - 4 - 1 – 3                C. 3 - 2 - 4 - 1                D. 4 - 1 - 3 – 2

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Hải Đăng
  Tsnjdkxjdjdidjdj
  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1