YOMEDIA
ZUNIA12

Tiếng Anh 9 mới Unit 5 Skill 1 - Kỹ năng 1


Bài học Unit 5 tiếng Anh lớp 9 mới phần skill 1 giúp các em có kiến thức về tình hình và hình ảnh cũng như là học từ vựng thông qua các kĩ năng nghe nói đọc viết về những kỳ quan của Việt Nam

ANYMIND360
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 9 Skill 1 Task 1

Read an article about the Perfume Pagoda. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? (Đọc bài báo sau về chùa Hương. Nhìn vào các từ  bảng rồi tìm những từ đó trong đoạn văn và gạch chân. Chúng có nghĩa là gì?) 
vast
pilgrims
theme
backdrops
reign

Perfume Pagoda is a religious site as well as being a great sightseeing spot in Viet Nam. It is situated in Huong Son Commune: My Due District, Ha Noi. It is a vast complex of Buddhist temples and shrines, including Den Trinh (Presentation Shrine) and Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, in the limestone Huong Tich mountains. The centre of this complex is the Perfume Temple, also called Chua Trong (Inner Temple), located in Huong Tich Cavern. It is thought that the first temple was built on the current site of Thien Tru in the 15th century during the reign of Le Thanh Tong. Over the years some of its structures which were in ruins have been restored or replaced.
Many Vietnamese works of literature, both old and modern, have made Perfume Pagoda their focus. It has also provided backdrops for many famous paintings. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry. Nowadays during its festival (from the middle of January to the middle of March on the lunar calendar), Perfume Pagoda attracts large numbers of pilgrims from all over Viet Nam.

Bài dịch:

Chùa Hương là một địa điểm tôn giáo cũng như là một điểm tham quan tuyệt vời ở Việt Nam. Địa điểm này nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một khu phức hợp các lăng mộ và đền thờ Phật giáo, bao gồm chùa Đền Trình và chùa Thiên Trù, trên núi đá vôi Hương Tích. Trung tâm của khu phức hợp này là Đền Hương, còn được gọi là Chùa Trong (Nội Đền), nằm trong động Hương Tích. Người ta cho rằng ngôi đền đầu tiên được xây dựng trên địa điểm hiện tại của Thiên Trù vào thế kỷ 15 dưới triều Lê Thánh Tông. Trong những năm qua, một số công trình bị phá đã được khôi phục hoặc thay thế.

Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, cả cổ lẫn hiện đại, đã làm cho chùa Hương được chú ý. Nó cũng cung cấp phông nền cho nhiều bức tranh nổi tiếng. Vẻ đẹp của nó đã được sử dụng như là một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và một chủ đề của thơ ca từ. Ngày nay, trong suốt lễ hội (từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 3 âm lịch), chùa Hương thu hút số lượng lớn những người hành hương từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

2. Unit 5 Lớp 9 Skill 1 Task 2

Read the article again and answer the questions (Đọc bài báo và trả lời câu hỏi )

1.  Where is the Perfume Pagoda located?
2.   What does the complex of the Perfume Pagoda include?
3.   Where is the centre of this complex located?
4.   What is special about the beauty of the Perfume Pagoda?
5.   Who visits the Perfume Pagoda during its religious festival?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. It is located in Huong Son Commune, My Due District, Ha Noi.
2. It includes Den Trinh (Presentation Shrine), Thien Tru (Heaven Kitchen) Pagoda, and the Perfume Temple.
3. The centre of this complex, the Perfume Temple, also known as ChuaTrong (Inner Temple), is located in Huong Tich Cavern.
4. Its beauty has been used as a theme of many famous songs and a topic of lyric poetry.
5. Pilgrims from all over Viet Nam do.

Bài dịch:

1. Nó nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Duệ, Hà Nội.
2. Nó bao gồm Den Trinh (Đền trình bày), chùa Thiên Trù (Bếp trời) và Đền Hương.
3. Trung tâm của khu phức hợp này, Đền Hương, còn được gọi là ChuaTrong (Đền trong), nằm trong Hương Tich Cavern.
4. Vẻ đẹp của nó đã được sử dụng như một chủ đề của nhiều bài hát nổi tiếng và một chủ đề của thơ trữ tình.
5. Người hành hương từ khắp Việt Nam làm.

3. Unit 5 Lớp 9 Skill 1 Task 3

Work in pairs. Below are some of the that have caused damage to ... (Làm việc theo cặp. Dưới đây là một vài điều gây hại cho kì quan nhân tạo ở Việt Nam. Đặt chúng theo trình tự nghiêm trọng dần. Đưa ra lí do. Bạn có thêm gì không?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Thứ tự: b-a-c-d-e

Bài dịch:

a. Có nhiều đường xá, khách sạn, nhà máy được xây dựng quanh các kỳ quan nhân tạo.
b. Có quá nhiều du khác thăm quan các kỳ quan nhân tạo mỗi ngày.
c. Chính quyền địa phương không có những biện pháp dài hạn để bảo vệ các kỳ quan nhân tạo khỏi những tác động xấu của điều kiện thời tiết.
d. Những khu nghỉ dưỡng được xây dựng gần đây thay đổi cấu trúc của một số kỳ quan nhân tạo.
e. Nhiều tài sản ở những kỳ quan nhân tạo bị trộm cắp.

4. Unit 5 Lớp 9 Skill 1 Task 4

a. Work in pairs. Use the ideas in 3 to suggest ways to protect and preserve the man-made wonders of Viet Nam. (Làm việc theo cặp. Sử dụng 3 ý tưởng để gợi ý cách bảo vệ  và bảo tồn các kì quan nhân tạo của Việt Nam. )

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

A: It is reported that many of our man-made wonders have been damaged. What should we do to protect and preserve them?
B: I suggest that we should limit the number of tourists visiting them every day.
A: That’s a good idea. I’d like to suggest raising money to restore and preserve them... 

Bài dịch:

A. Người ta báo cáo rằng có nhiều kì quan nhân tạo bị phá hủy. Chúng ta nên làm gì để bảo vệ và bảo tồn chúng?
B. Tôi khuyên chúng ta nên hạn chế số lượng khách tham quan hằng ngày.
A. Đó là ý tưởng tốt. Tôi đề nghị nên tăng tiền để khôi phục và bảo tồn chúng.

5. Bài tập trắc nghiệm Skills 1 Unit 5 Lớp 9 mới

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 wonders in Vietnam - Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 9 mới những kỳ quan ở Việt Nam. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 mới skill 1.

 • Câu 1:

  UNESCO World Heritage Site in Hue

  The Complex of Hue Monuments is a UNESCO World Heritage Site and is located in the city of Hue in central Vietnam. Hue was founded as the Viet Nam capital city by Gia Long, the first king of the Nguyen Dynasty in 1802. It held this position for thirteen Nguyen kings until 1945

  The massive complex features hundreds of monuments and ruins, such as the Forbidden Purple City, once the residence of the royal family and badly damaged during the Vietnam War, the Imperial City, royal tombs, the flag tower, pagodas, temples, a library and museum.

  Hue, located on the banks of the Huong River, (also known as the Perfume River) is about a hundred kilometres north of Da Nang. Among the most impressive monuments in this former grand imperial capital are the Ngo Mon Gate of the Imperial City which once was exclusively used by the royal family and their servants and soldiers, the tomb of Emperor Minh Mang as well as the tomb of Emperor Tu Duc. In fact, many of the monuments surrounding the royal buildings were constructed in the early 19th century and were modeled after Beijing's Forbidden City. The wall that surrounds the citadel is six metres high and two and a half kilometres long.

  The historical complex is known not only for its rich architecture but also for its beautiful landscape setting. Overall, the site is quite spectacular. Avoid Hue between October and December as it gets most of its rain from the northeast monsoon during that period. This small city is also famous for its Imperial-style cuisine.

  The Complex of Hue Monuments_____

  • A. has its buildings built during the reign of King Gia Long
  • B. is recognized as a UNESCO World Heritage Site
  • C. was built by thirteen Nguyen kings from 1802 to 1945
  • D. is located on the left hank of the Perfume River
  • A. the northeast monsoon
  • B. its rich architecture
  • C. the period from 1802 to 1945
  • D. the damage during the war

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6.Hỏi đáp Skills 1 Unit 5 Lớp 9 mới

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON