YOMEDIA

Unit 10 lớp 9 Listen - Bài nghe Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Listen hướng dẫn các em kỹ năng nghe tìm thông tin để hoàn thành bài tập chọn câu đúng hoặc sai.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Listening Task Unit 10 Lớp 9

  • Listen to the description of the moon. Then check (v) the correct statements about the moon. (Nghe bài mô tả về mặt trăng. Sau đó đánh dấu (v) vào những câu đúng về mặt trăng.)

a) There is no air on the moon. (Không có không khí trên mặt trăng.)

b) There are no rivers and lakes on the moon. (Không có sông hồ trên mặt trăng.)

c) There are no sounds on the moon. (Không có âm thanh trên mặt trăng.)

d) It is very cold at night on the moon. (Ban đêm trên mặt trăng trời rất lạnh.)

e) During the day the temperature is even lower. (Nhiệt độ cả ngày thậm chí rất thấp.)

f) There are great round holes on the moon. (Có nhiều hố tròn trên mặt trăng.)

g) There are no mountains on the moon. (Không có ngọn núi nào trên mặt trăng.)

h) You will weight 8 kilos heavier on the moon. (Bạn sẽ nặng hơn đến 8 kilos khi ở trên mặt trăng.)

i) You will be able to jump very high on the moon. (Bạn có thể nhảy rất cao ở trên mặt trăng.)

j) One day on the moon lasts for two weeks. (Một ngày trên mặt trăng kéo dài 2 tuần lễ.)

Guide to answer

The correct statements

a) There is no air on the moon.

c) There are no sounds on the moon.

d) It is very cold at night on the moon.

f) There are great round holes on the moon.

i) You will be able to jump very high on the moon.

j) One day on the moon lasts for two weeks.

  • Tapescript Listening Unit 10 Lớp 9

​Good evening. Welcome to our Science for Fun Program. This week we've received a lot of questions asking about life on the moon. We've talked to some experts and this is what we've found out. There is no water or air on the moon. It is all silent because there is no air. Of course there will be no music, no sounds. There are no rivers and no lakes. At night it is very cold. The temperature goes down to 1510C below zero. But during the day the temperature rises to 1000C above zero.

There are great round holes on the moon. They look like big lakes. They are called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also high mountains. The highest mountains on the moon are about 26,000 feet or 8,000 meters high.

And here is something very interesting to know: on the moon you weigh one sixth of what you weigh on earth. If you weigh 50 kilos, on the moon you will weigh only a little more than 8 kilos. You will be able to jump very high, even higher than an Olympic Champion. You can take very long steps as well. And ... Maybe you won't sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.

So, is there life on the moon? I'll leave the question for you to answer yourself.

  • Bài dịch phần nghe Unit 10 Lớp 9

Buổi tối tốt lành. Chào mừng đến với chương trình Khoa học vui. Tuần này chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về sự sống trên mặt trăng. Chúng tôi đã nói chuyện với một số chuyên gia và đây là những gì chúng tôi khám phá được. Không có nguồn nước hay không khí trên mặt trăng. Mọi thứ đều tĩnh lặng vì không có không khí. Dĩ nhiên sẽ không có âm nhạc, không có âm thanh. Không có sông và hồ. Ban đêm trời rất lạnh. Nhiệu độ hạ xuống từ 1510C đến 0. Nhưng vào ban ngày nhiệt độ tăng lên đến 1000C.

Có rất nhiều lỗ tròn bự trên mặt trăng. Chúng giống như cái hồ lớn. Chúng được gọi là miệng hố. Có đến hơn 30,000 miệng hố ở trên mặt trăng. Cũng có những núi cao. Ngọn núi cao nhất trên mặt trăng là khoảng 26,000 dặm hay là 8,000 met. 

Và ở đây có rất nhiều điều thú vị để biết: trên mặt trăng bạn nặng bằng 1/6 lần cân nặng của mình ở trái đất. Nếu như bạn cân nặng 50kg, trên mặt trăng bạn sẽ nặng khoảng hơn 8kg. Bạn sẽ có khả năng nhảy rất cao, có thể cao hơn nhà vô địch Olympic nữa.

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 10 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA