YOMEDIA

Unit 10 lớp 9 Listen and Read Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on other planets phần Listen and Read hướng dẫn các em kỹ năng nghe và đọc những thông tin xoay quanh về những bằng chứng liên quan đến sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

1. Unit 10 Lớp 9 Listen and Read Task a

Find the words in the text having the following meanings. (Tìm những từ trong bài đọc có các nghĩa sau.)

1. proof, support

2. falling star, or shooting star

3. unknown/strange people or things

4. bringing together or gathering

5. caught as a prisoner

6. became impossible to see

Guide to answer

1. proof, support = evidence (bằng chứng)

2. falling star, or shooting star = meteor (thiên thạch, sao băng)

3. unknown/strange people or things = aliens (người hoặc vật thể lạ không xác định)

4. bringing together or gathering = collecting (thu thập)

5. caught as a prisoner = captured (bị bắt giữ)

6. became impossible to see = disappeared (biến mất)

2. Unit 10 Lớp 9 Listen and Read Task b

Complete the notes. (Hoàn thành những câu sau.)

Unit 10 lớp 9 Listen and read

Guide to answer

UFO Sightings

a. An aircraft, a weather balloon or a meteor can be mistaken for an alien spacecraft.

b. In 1947, a pilot saw nine large round objects travelling at about 2,800 meters an hour.

c. There were over 1,500 UFO sightings worldwide in 1952.

d. In 1954, a woman and her children saw a UFO above their house.

e. A farmer saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples in 1964.

f. In 1971, two men claimed that they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft.

g. A pilot and his plane disappeared after sighting a UFO in 1978.

h. In 1981, a Frenchman reported that he saw a plate - like device at a tree- top 30 meters away from his garden.

3. Bài dịch Listen and Read Unit 10 Lớp 9

Đĩa bay là những vật thể bay lạ mà nhiều người thuật lại rằng họ đã nhìn thấy trên bầu trời và cho rằng đó là tàu vũ trụ từ hành tinh khác đến. Nhiều nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Họ nói rằng nếu người nào đã nhìn thấy đĩa bay thì đó có lẽ là máy bay, khinh khí cầu để dự báo thời tiết hay quả sao băng. Tuy nhiên cũng có bằng chứng cho rằng có sự tồn tại của đĩa bay.

- Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công có đầy kinh nghiệm ở Mỹ nói rằng anh đã nhìn thấy chín vật thể to tròn đang bay với vận tốc 2.800 mét một giờ về bên trái và phía Bắc của đỉnh núi Raimer.

- Năm 1952, có hơn 1500 đĩa bay được nhìn thấy khắp thế giới.

- Năm 1954, một phụ nữ và con của bà đã cho biết họ đã nhìn thấy đĩa bay bên trên ngôi nhà của họ. Bà cũng nói rằng có hai người lạ ở trong đó.

- Năm 1964, một người nông dân cũng cho rằng ông đã nhìn thấy một vật thể lạ hình quả trứng ở trên một trong những cánh đồng của ông và cũng có những người lạ đang thu gom những mẫu đất.

- Năm 1971, hai người đàn ông khẳng định họ đã bị người lạ bắt đưa lên tàu và sau khi bị kiểm tra, họ được trả tự do.

- Năm 1978, một người phi công trẻ và máy bay đã biến mất sau khi nhìn thấy đĩa bay.

- Năm 1981, Renato Nicolai người đang sống ở miền Đông Nam nước Pháp thuật lại cho rằng anh ta cũng nhìn thấy vật thể giống như cái đĩa ở trên đỉnh cây cách khu vườn 30 mét.

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Listen and Read Unit 10 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe đọc có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 8.It is the contest in which (participate)......have to read the poem in English.

  10.There are a lot of (tradition).........festivals in Vietnam.

  11.You must make a quick(decide)..about who wins the contes

  12.The(perform).........she gave last night was marveloys.

  13.The girl make-yp to(beautiful).............themselves

  Theo dõi (0)
 • m.n giúp mình nha

  Choose the best items (explain why choose)

  1, I have a lot of homework, (because/and/but/so) I can't go out with you

  2,(and/but/because/although) Tom and Jerry is rather funny, she doesn't like watching that film

  3,The news programme attrats million of (newsreaders/weatherman/MC/viewers)at 7 p.m

  4,Duyen (won't go/doesn't wil go/won't goes/not will go) with us to the museum next weekend

  5,I(will having/having/am having/be having) a birthday party on Tuesday, November, 10th

  6, We will (meet/to meet/meeting/will meet) our old friends next Sunday

  7,(will/do/are/is) you have a test tomorrow morning?

  8,will he be free?(No,he isn't/No,he doesn't/No, he won't/No, he be not)

  9, You can save money while shopping by only buying (what/this/it/that) you need

  10,What can we do(reduce/to reduce/reducing/to reducing) air pollution?

  Theo dõi (0)
 • 1.Phong and Ba..............been pen pals for many years.

  2.Malaysia is divided into two...............

  3.Your brother bought you this book last week,..............?

  4.My school was built.............2007

  5.Newspaper , magazine , and television are called the..............

  6.My father can't help me with English exercises because he is not a teacher of English. I wish my father .................a teacher of English.

  7.Lien often goes to the zoo.................Saturday.

  8.The examiner asked me................I came from

  9.The unit of...............of Malaysia is the ringgit

  10.The farmers often grow maize in this area. The would ''maize'' means.............

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA