YOMEDIA

Unit 10 lớp 9 Getting Started Life on other planets


Bài học Unit 10 Lớp 9 Life on the planets phần Getting Started hướng dẫn các em trả lời một số câu hỏi để làm quen với chủ đề chính về cuộc sống ở những hành tinh khác.

ADSENSE
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 10 Lớp 9

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner. (Nhìn những hình ảnh Đĩa bay (Vật thể bay chưa xác định). Hỏi và trả lời với bạn cùng học.)

Unit 10 Lớp 9

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist? (Bạn đã từng nghe về Đĩa bay chưa? Bạn có nghĩ chúng thực sự tồn tại?)

b) Have you ever seen any films on UFOs? What were they about? (Bạn đã từng xem bộ phim nào về Đĩa bay chưa? Chúng nói về cái gì?)

c) What do you want to know about UFOs? (Bạn muốn biết gì về Đĩa bay?)

d) It you saw a UFO, what would you do? (Nếu bạn nhìn thấy một Đĩa bay, bạn sẽ làm gì?)

Guide to answer

 1. Yes, I have heard a lot about UFOs. They are spacecraffs from other planets. I think they really exist.
 2. Yes, I have. They were about some aliens who wanted to attack the earth.
 3. I want to know what UFOs affectour life on earth.
 4. If I saw a UFO, I would take photos of them or put them on camera.

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Getting Started Unit 10 Lớp 9, trong quá trình học bài và thảo luận về chủ đề mới có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Example: 0. The Sun rises in the West
  ---> The Sun doesn't rises in the West. It rises in the East

  1. The President of the United States live in Alaska.
  --->......................................................................................
  2. Football players wear long pants
  --->......................................................................................
  3. Kangaroos come from Canada
  --->......................................................................................
  4. The Sun shines at night
  --->......................................................................................
  5. In Viet Nam, student wear jeans at school
  --->......................................................................................

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

 

YOMEDIA