YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 12 phần Language Focus - Higher Education

Bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 5 Higher Education giúp các em luyện tập và củng cố về cách sử dụng câu điều kiện cũng như hướng các em phát âm đúng những từ có ba âm tiết theo quy tắc đã được học.

RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 

YOMEDIA