YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  If you have the ________ in an election, you have the legal right to indicate your choice.

  • A. status
  • B. individual
  • C. vote
  • D. equality

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON