YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The Prime Minister is to consider changes to sexually ________ laws to enforce equal opportunities.

  • A. discriminate 
  • B.  discrimination
  • C. discriminatory
  • D. discriminated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON