ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The Prime Minister is to consider changes to sexually ________ laws to enforce equal opportunities.

  • A. discriminate 
  • B.  discrimination
  • C. discriminatory
  • D. discriminated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2945

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON