YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  In former days, women were considered not to be suitable for becoming a ________.

  • A.  politics  
  • B. political
  • C. politically 
  • D. politician

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF