YOMEDIA

Bài tập 4 trang 77 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 77 sách BT Sinh lớp 9

Con người nghiên cứu sinh vật và môi trường với mục đích nào sau đây?

A. Hiểu biết mối quan hệ tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường, giữa các sinh vật với nhau.

B. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên sinh vật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

C. Khai thác tối đa nguồn tài nguyên sinh vật để có lợi nhuận cao nhất mà không cần quan tâm đến môi trường vì môi trường không có thay đổi gì.

D. Cả A và B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Con người nghiên cứu sinh vật và môi trường với mục đích:

  • Hiểu biết mối quan hệ tác động tương hỗ giữa sinh vật và môi trường, giữa các sinh vật với nhau.
  • Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên sinh vật, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 77 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA