Sinh học 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái


Trong bài này các em sẽ được tìm hiểu khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật, khái niệm về giới hạn sinh thái. Từ đó phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh nhân tố sinh thái hữu sinh.

Tóm tắt lý thuyết

1. Môi trường sống của sinh vật

 • Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật.
 • Có 4 loại môi trường chủ yếu:
  • Môi trường nước.
  • Môi trường trên mặt đất – không khí.
  • Môi trường trong đất.
  • Môi trường sinh vật.

Môi trường sống của sinh vật

Môi trường sống của sinh vật

2. Các nhân tố sinh thái của môi trường

 • Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.
 • Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm:
  • Nhân tố vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió, đất, nước, địa hình...
  • Nhân tố hữu sinh:
   • Nhân tố sinh vật: VSV, nấm, động vật, thực vật,...
   • Nhân tố con người: tác động tích cực: Cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép.... tác động tiêu cực: săn bắn, đốt phá làm cháy rừng....
 • Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật thay theo từng môi trường và thời gian.

3. Giới hạn sinh thái

 • Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định.
 • Mỗi loài, cá thể đều có giới hạn sinh thái riêng đối với từng nhân tố sinh thái. Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng phân bố rộng, dễ thích nghi.

Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam

Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam

Lời kết

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được khái niệm chung về môi trường sống, các loại môi trường sống của sinh vật.
 • Trình bày được khái niệm về giới hạn sinh thái.
 • Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh.

Các em cố gắng luyện tập Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 41Giải bài tập Sinh học 9 Bài 41 để củng cố kiến thức. Nếu có gì còn khó khăn về Môi trường và các nhân tố sinh thái các em vui lòng đặt câu hỏi nằm trong phần hỏi đáp Môi trường và các nhân tố sinh thái để cộng đồng Sinh học của HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Ngoài ra, các em có thể tìm hiểu thêm kiến thức Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật ở bài sau nhé!

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn