YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Là nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống của sinh vật
  • B. Là nơi ở của sinh vật
  • C. Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng
  • D. Là nơi kiếm ăn, làm tổ của sinh vật
  • A. Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của môi trường
  • B. Tất cả các yếu tố của môi trường
  • C. Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng gián tiếp lên cơ thể sinh vật
  • D. Những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật
  • A. Nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố con người
  • B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh , nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh và nhóm nhân tố con người
  • C. Nhóm nhân tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhóm các sinh vật khác
  • D. Nhóm nhân tố con người và nhóm các sinh vật khác
  • A. Ở điểm cực thuận
  • B. Gần điểm gây chết dưới
  • C. Gần điểm gây chết trên
  • D. Ở trung điểm của điểm gây chết dưới và điểm gây chết trên
  • A. Là khoảng thuận lợi của một nhân tố sinh thái đảm bảo cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt
  • B. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định
  • C. Là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với các nhân tố sinh thái khác nhau
  • D. Là khoảng tác động có lợi nhất của nhân tố sinh thái đối với cơ thể sinh vật
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON