YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 197 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 tr 197 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4

Bảng 66.4 Các loại đột biến

  Đột biến gen ĐB cấu trúc NST ĐB số lượng NST
Khái niệm      
Các dạng đột biến      
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Bảng 66.4 Các loại đột biến

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 197 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON