YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 197 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 197 sách GK Sinh lớp 9

Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên:

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Giải thích:

  • Môi trường bao gồm các nhân tố sinh thái
    • Các nhân tố sinh thái được chia làm hai loại là: Nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh
      • Nhân tố hữu sinh có yếu tố con người có vai trò tác động rất lớn
  • Các cấp độ tổ chức bao gồm: Cá thể, quần thể và quần xã
  • Giữa các nhân tố môi trường và các cấp độ tổ chức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động, trao đội qua lại với nhau và với con người.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 197 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON