YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 196 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 196 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2

Bảng 66.2 Các quy luật di truyền

Các quy luật di truyền Nội dung Giải thích

Phân li

Phân li độc lập

Di truyền giới tính

Di truyền liên kết

   
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Bảng 66.2 Các quy luật di truyền

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 196 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON