RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 197 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 197 sách GK Sinh lớp 9

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5

Bảng 66.5 Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

  Quần thể Quần xã Hệ sinh thái
Khái niệm      
Đặc điểm      

 

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Bảng 66.5 Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 197 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1