ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 73 sách GK Sinh lớp 9

Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Vận dụng những hiểu biết do ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt kiểu hình tối đa.

- Hạn chế những ảnh hưởng xấu làm giảm năng suất.

- Áp dụng kĩ thuật trồng trọt thích hợp.

- Thay đổi giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 73 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1