YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 73 sách GK Sinh lớp 9

Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Vận dụng những hiểu biết do ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để đạt kiểu hình tối đa.

- Hạn chế những ảnh hưởng xấu làm giảm năng suất.

- Áp dụng kĩ thuật trồng trọt thích hợp.

- Thay đổi giống cũ bằng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 73 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • minh thuận

  A. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng.
  B. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.
  C. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài.
  D. Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  A. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến.
  B. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.
  C. Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.
  D. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình, còn mức phản ứng là giới hạn của thường biến.
  B. Thường biến chịu ảnh hưởng của môi trường và không do thay đổi về kiểu gen còn mức phản ứng do kiểu gen quy định
  C. Thường biến mang tính đồng loạt, mức phản ứng mang tính riêng lẻ.
  D. Thường biến di truyền được còn mức phản ứng không di truyền được.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  A. Riêng lẻ, cá thể và không xác định.
  B. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.
  C. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
  D. Chỉ đôi lúc mới di truyền.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  A. Xảy ra đồng loạt và xác định.
  B. Biểu hiên trên cơ thể khi phát sinh.
  C. Kiểu hình của cơ thể thay đổi.
  D. Do tác động của môi trường sống.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  A. Do các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật
  B. Do điều kiện nhiệt độ ở môi trường
  C. Do biến đổi kiểu hình và chịu sự tác động của môi trường
  D. Cả B và C

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau
  B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường
  C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau
  D. Cả B và C

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  A. cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.
  B. cơ thể còn non cho đến lúc chết.
  C. mới là hợp tử.
  D. còn là bào thai.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  A. Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.
  B. Củ su hào nhỏ do sâu bệnh
  C. Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.
  D. Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF