YOMEDIA

Hỏi đáp về Thường biến - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 25 Thường biến các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em, mong rằng các em sẽ nắm bài tốt hơn.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (87 câu):

NONE
 • Ok ... Cách đây 3 năm

  Giải thích ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng trong việc nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi

  10/12/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  hai trieu Cách đây 3 năm

  A. Tác động trực tiếp của môi trường sống.
  B. Biến đổi đột ngột trên phân tử ADN.
  C. Rối loạn trong quá trình nhân đôi của NST.
  D. Thay đổi trật tự các cặp nuclêôtit trên gen.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao Cách đây 3 năm

  A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.
  B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.
  C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.
  D. Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bao Nhi Cách đây 3 năm

  A. Cùng 1 giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.
  B. Củ su hào nhỏ do sâu bệnh
  C. Xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.
  D. Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Cách đây 3 năm

  A. cơ thể trưởng thành cho đến lúc chết.
  B. cơ thể còn non cho đến lúc chết .
  C. mới là hợp tử .
  D. còn là bào thai .

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 3 năm

  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hướng trực tiếp của môi trường
  B. Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định và không di truyền được
  C. Thường biến là những biến đổi về kiểu gen và kiểu hình được biểu hiện trên cơ thể sinh vật
  D. Cả A và B

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 3 năm

  A. Thường biến: là biến đổi kiểu hình - Đột biến: là biến đổi kiểu gen
  B. Thường biến: di truyền được - Đột biến: không di truyền được
  C. Thường biến: phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng - Đột biến: phát sinh không đồng loạt và vô hướng
  D. Thường biến: dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường - Đột biến: dưới ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của môi trường

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vương Anh Tú Cách đây 3 năm

  (2) Thường biến phát sinh trong quá trình phát triển cá thể còn hầu hết đột biến phát sinh trong quá trình sinh sản.

  (3) Thường biến xuất hiện do tác động của môi trường còn đột biến không chịu ảnh hưởng của môi trường.

  (4) Thường biến là biến dị không di truyền còn đột biến là những biến dị di truyền.

  (5) Thường biến thường đồng loạt, định hướng còn đột biến xuất hiện cá thể, theo hướng không xác định.

  Có bao nhiêu nhận xét đúng về đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến.

  A. 4
  B. 1
  C. 3
  D. 2

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 3 năm

  A. Là các biến dị đồng loạt theo cùng 1 hướng.
  B. Là biến dị không di truyền.
  C. Thường biến là những biến đổi tương ứng với điều kiện sống.
  D. Thường biến có thể có lợi, trung tính hoặc có hại.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Vu Thy Cách đây 3 năm

  A. Tạo ra sự đa dạng về kiểu gen của sinh vật.
  B. Giúp cho cấu trúc NST của cơ thể hoàn thiện hơn.
  C. Giúp sinh vật biến đổi hình thái để thích nghi với điều kiện sống.
  D. Cả 3 ý nghĩa nêu trên.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 3 năm

  A. tự vệ
  B. sinh sản
  C. Thích nghi
  D. chu kì hoặc nhất thời

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 3 năm

  A. phụ thuộc vào môi trường
  B. dựa vào thường biến để định ra cỡ xuất chuồng
  C.  Không di truyền
  D. Những thay đổi kiểu hình không do gen qui định

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 3 năm

  A. Định hướng, di truyền
  B. Đột ngột, không di truyền
  C. Đồng loạt, định hướng, không di truyền
  D. Đồng loạt, không di truyền

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh Cách đây 3 năm

  A. Có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.
  B. Ngẫu nhiên và vô hướng.
  C.  Phát sinh trong quá trình sinh sản
  D. Không di truyền được.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Nghĩa Cách đây 3 năm

  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hướng trực tiếp của môi trường
  B. Thường biến thường biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định và không di truyền được
  C. Thường biến là những biến đổi về kiểu gen và kiểu hình được biểu hiện trên cơ thể sinh vật
  D. Cả A và B

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huy Hạnh Cách đây 3 năm

  A. Phát sinh dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. 
  B. Biến đổi đồng loạt, theo một hướng xác định của một nhóm cá thể.
  C. Tương ứng với điều kiện môi trường nên có ý nghĩa thích nghi.
  D. Di truyền do liên quan tới những biến đổi trong kiểu gen.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 3 năm

  A. Biến dị di truyền. 
  B. Biến dị cá thể.
  C. Biến dị quần thể.
  D. Thường biến.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 3 năm

  A. Ung thư máu do mất đoạn trên NST số 21.
  B. Bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 ở người.
  C. Ruồi giấm có mắt dẹt do lặp đoạn trên NST giới tính X.
  D. Sự biến đổi màu hoa theo pH đất

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  A. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng.
  B. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.
  C. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài.
  D. Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  A. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến.
  B. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường.
  C. Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen.
  D. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 3 năm

  A. Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình, còn mức phản ứng là giới hạn của thường biến.
  B. Thường biến chịu ảnh hưởng của môi trường và không do thay đổi về kiểu gen còn mức phản ứng do kiểu gen quy định
  C. Thường biến mang tính đồng loạt, mức phản ứng mang tính riêng lẻ.
  D. Thường biến di truyền được còn mức phản ứng không di truyền được.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hồng trang Cách đây 3 năm

  A. Riêng lẻ, cá thể và không xác định.
  B. Luôn luôn di truyền cho thế hệ sau.
  C. Đồng loạt, theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.
  D. Chỉ đôi lúc mới di truyền.

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 3 năm

  A. Xảy ra đồng loạt và xác định.
  B. Biểu hiên trên cơ thể khi phát sinh.
  C. Kiểu hình của cơ thể thay đổi.
  D. Do tác động của môi trường sống.

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 3 năm

  A. Do các nhân tố môi trường tác động lên cơ thể sinh vật
  B. Do điều kiện nhiệt độ ở môi trường
  C. Do biến đổi kiểu hình và chịu sự tác động của môi trường
  D. Cả B và C

   

  07/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bình Nguyen Cách đây 3 năm

  A. Là giới hạn thường biến của một kiểu gen (gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau
  B. Là khả năng sinh vật có thể phản ứng trước những điều kiện bất lợi của môi trường
  C. Là mức độ biểu hiện kiểu hình trước những điều kiện sống khác nhau
  D. Cả B và C

   

  06/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON