Bài tập 1 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 73 sách GK Sinh lớp 9

Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến.

Gợi ý trả lời bài 1

Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

 • Phân biệt thường biến và đột biến

Thường biến

- Là những biến đổi kiểu hình không biến đổi trong vật chất di truyền.

- Diễn ra đồng loạt, có định hướng.

- Không di truyền được.

- Có lợi.

Đột biến

- Biến đổi ADN, NST trong vật chất di truyền.

- Biến đổi riêng rẽ, từng cá thể, gián đoạn, vô hướng.

- Di truyền được.

- Đa số có hại, có khi có lợi.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 73 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Bích Thủy

  nêu khái niệm , tính chất và lấy VD về dạng biến dị không di truyền ? Dạng biến dị này có ý nghĩa như thế nào với bản thân sinh vật 

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  1 Nêu những căn thức đc dùng để xác định 1 đối tượng là thường biến hay đột biến

  2 Hãy nêu và phân tích những nguy cơ trong đời sống có thể gây ra đột biến hoặc gây bênh hiểm nghèo. Làm gì để hạn chế bệnh tật

  Giups mình gấp nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  https://123doc.org/document/2921916-de-va-dap-an-thi-hoc-sinh-gioi-sinh-hoc-9-cac-so-tham-khao-20.htm

  Các bạn nào giỏi sinh giúp mình làm câu hỏi bài tập trong đề này với nhé! Mình cần rất gấp ạ !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  so sánh thường biến và bdth

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Giúp em trả lờ 2 câu hỏi nha

  Câu 1 : đột biến gen là gì ? có mấy loại nguyên phân phát sinh?

  Câu 2 : Thường biến là gì ? Lấy VD mối quan hệ kiểu gen,kiểu hình và môi trường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Câu1 a. Tương quan trội - lặn có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất? Trình bày phương pháp xác định tính trạng trội, lặn.
  b. Một học sinh nhận xét: “F1 đồng tính thì P thuần chủng”. Theo em nhận xét này đã chính xác chưa? Giải thích?
  Câu 2 (1,5 điểm)
  a.
  Hoạt động của nhiễm sắc thể ở kì đầu, kì giữa và kì sau trong giảm phân I có gì khác với trong nguyên phân?
  b. Ở lúa nước 2n = 24 NST. Xác định số lượng NST, trạng thái NST trong 1 tế bào ở kì sau giảm phân I và kì cuối của giảm phân II.
  Câu 3 (1,5 điểm)
  a.
  Trong điều kiện bình thường, cấu trúc đặc thù của prôtêin có bị thay đổi qua các thế hệ tế bào không? Vì sao?
  b. Một phân tử ADN có 4752 liên kết hiđrô, trong đó số nuclêôtit loại A = 18 % tổng số nuclêôtit của phân tử. Xác định số lượng từng loại nuclêôtit của phân tử ADN đó.
  Câu 4 (1,5 điểm).
  a. Phân biệt đột biến với thường biến.
  b. Những trường hợp đột biến nào phát sinh ở thế hệ bố mẹ trở thành thể đột biến ở thế hệ con?
  Câu 5 (1,0 điểm)
  Ở người, gen trội (M) quy định mắt thường, gen lặn (m) quy định mắt bị mù màu. Các gen này nằm trên NST X. Bố bị bệnh mù màu, mẹ bình thường. Họ sinh được người con có NST giới tính là XXY và bị bệnh mù màu.
  a. Giải thích hiện tượng trên và xác định kiểu gen của các thành viên trong gia đình?
  b. Nếu người bố giảm phân I bình thường, có sự rối loạn trong giảm phân II ở NST giới tính thì có thể tạo ra những loại giao tử nào?
  Câu 6 (1,5 điểm)

  Nghiên cứu về quan hệ dinh dưỡng trong một hệ sinh thái đồng cỏ đã thấy rằng: Số lượng của trâu bị khống chế bởi số lượng của sư tử, rận và ve bét sống bám trên da trâu, động vật nguyên sinh cư trú trong cơ thể rận và ve bét. Mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái trên có thể được biểu diễn bằng các chuỗi thức ăn nào? Quan hệ dinh dưỡng giữa rận và ve bét với trâu là mối quan hệ gì? Cho biết đặc điểm của mối quan hệ đó?
  Câu 7 (1,5 điểm)
  Lai dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng, người ta thu được hàng vạn hạt F1. Khi gieo các hạt này cho mọc thành cây thì có hàng vạn cây hoa đỏ và xuất hiện một cây hoa trắng. Biết tính trạng màu sắc hoa do một gen qui định. Hãy giải thích sự xuất hiện của cây hoa trắng ở F1?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  phân biệt thường biến và mức phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  những tính trạng loại nào chịu ảnh hưởng của môi trường?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  Nhận xét mối quan hệ giữa kiểu gen môi trường và kiểu hình.?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời