YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30 trang 59 SBT Sinh học 9

Giải bài 30 tr 59 sách BT Sinh lớp 9

Điều nào sau đây không đúng với thường biến?

A. Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng kiểu gen.

B. Thường biến phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.

C. Thường biến phát sinh trong đời cá thể không do biến đổi kiểu gen.

D. Thường biến di truyền được.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Thường biến không di truyền được.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 59 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON