YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33 trang 59 SBT Sinh học 9

Giải bài 33 tr 59 sách BT Sinh lớp 9

Kiểu hình là

A. kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

B. kết quả sự tác động của kiểu gen.

C. kết quả sự tác động của môi trường.

D. kết quả biểu hiện của đột biến.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

  • Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 59 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON