YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 73 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 73 sách GK Sinh lớp 9

Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

Ví dụ: Giống lúa DR2 được tạo ra từ dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt năng suất tối đa gần 8 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, chỉ đạt 4,5-5 tấn/ha/vụ trong điều kiện bình thường.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 73 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON