YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 68 sách GK Sinh lớp 9

 Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

a) Thể tam nhiễm;

b) Thể một nhiễm;

c) Thể không nhiễm;

d) Cả a, b và c.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở  cả 3 dạng sau:

- Thể tam nhiễm

- Thể một nhiễm

- Thể không nhiễm

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF