AMBIENT

Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 68 sách GK Sinh lớp 9

 Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

a) Thể tam nhiễm;

b) Thể một nhiễm;

c) Thể không nhiễm;

d) Cả a, b và c.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

 Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở  cả 3 dạng sau:

- Thể tam nhiễm

- Thể một nhiễm

- Thể không nhiễm

⇒ Đáp án: d.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 68 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Anh Hưng

  Ở người có bộ NST 2n=46. Một tế bào bước vào giản phân. Khi tế bào bước vào giản phân 1. Cho biết số NST kép ở kỳ đầu , kỳ giữa và đang phân ly về 1 cực tế bào là bao nhiêu

  1. Khi kết thúc lần phân bào 1, thì mỗi tế bào con có bao nhiêu NST và tồn tại ở trạng thái nào

  2. Các tế bào con chuyển sang phân bào 2, cho biết số NST kép , số tâm động ở kỳ giữa và kỳ sau số tế bào là bao nhiêu . Số NST đơn ở mỗi tế bào con sau khi kết thúc giản phân 2 là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Nhóm tế bào sinh tinh và trứng khi GP dược môi trường cung cấp 1536 NSt ,số NSt có trong thể cực lớn hơn trong tinh trùng là 512 NST.

  a,Xđ số TB sinh tinh và sinh trứng .Biết 2n=8

  b,Xđ số tinh trùng và trứng tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Quan sát tiêu bản tế bào của một loài trên kính hiển vi thấy trong một tế bào đang phân chia bình thường có 23 NST kép đang xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Loài có cặp NST giới tính là XX và XY.

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội 2n của loài. Viết kí hiệu bộ NST trong tế bào 2n của loài đó. Số nhóm gen liên kết của loài đó là bao nhiêu?

  b. Tế bào trên đang thực hiện quá trình nguyên phân hay giảm phân vá đang ở kì nào? Giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  quan sát tế bào 1 loài biết :trong tế bào các cặp NST đang phân chia bình thường và có 39 NST kép

  a, viết kí hiệu bộ NST trong tế bào 2n

  b,TB đang ở quá trình phân bào nào và kỳ nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>