YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 68 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 68 sách GK Sinh lớp 9

Cơ chế nào dẫn tới sự hình thành thể (2n+1) và (2n-1)?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Cơ chế dẫn tới hình thành thể (2n+1) và (2n-1) được giải thích trên cơ sở sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó (NST thường hoặc NST giới tính) trong giảm phân hình thành giao tử bất thường là (n+1) và (n-1).

Khi các giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường sẽ tạo ra thể dị bội (2n+1) và (2n-1).

cơ chế phát sinh thể dị bội

Sơ đồ hình thành thể (2n+1) và (2n-1)

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 68 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF