YOMEDIA

Hỏi đáp về Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học 9

Nếu các em có những khó khăn nào về bài giảng Sinh học 9 Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp ở đây nhé. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần Bài tập SGK, cộng đồng Sinh học HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (43 câu):

 • Lê Minh Hải Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Minh Tú Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 4 tháng

  A. Dạng 2n – 1

  B. Dạng 2n – 2

  C. Dạng 2n + 1

  D. Cả A, B, C

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 4 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hung Trinh Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hung Trinh Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Thiều Thảo Ngọc Cách đây 7 tháng
  Sinh học 9 : Gen B có 5400 liên kết hidro, gen B bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp T-A thành gen b . Tính số liên kết hidro của gen b ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Ly Cách đây 10 tháng
  Cần so sánh

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trúc Phạm Cách đây 11 tháng
  Một cơ thể thực vật có bộ NST là Aa, khi được xử lí tứ bội hoá sẽ có bộ NST là: A.AAAA;B.Aaaa;C.AAaa;D.aaaA

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nguyên Cách đây 11 tháng
  Trả lời hộ mich cái ạ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nguyên Cách đây 11 tháng
  Phân biệt đột biến số lượng nst và đột biến cấu trúc nst

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Luu Nguyen Cách đây 12 tháng
  Giải thích cơ chế gây ra bệnh đao hoặc bệnh tóc nơ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thảo My Cách đây 2 năm

  Nguyên nhân phát sinh, tính chất và hậu quả của từng dạng đột biến số lượng NST. Vai trò của đột biến số lượng NST trong tự nhiên và đời sống con người.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (2)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thảo My Cách đây 2 năm

  So sánh về khái niệm, bộ NST, cơ chế hình thành, đặc điểm cơ thể và những điểm giống nhau

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 2 năm

  Bệnh mù màu đỏ vs lục do gen lặn quy định nằm trên NST giới tính X. HÃy cho biết kết quả ở đời con về bệnh mù màu trong các trường hợp sau:

  a) Bố bình thường, mẹ bệnh mù màu

  b) Bố, mẹ đều bị bệnh mù màu

  c) Bố bình thường, mẹ bình thường.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  1 số tế bào của đậu hà lan (2n =14) tiến hành nguyên phân cùng lúc với tốc độ bằng nhau vào kì giữa , người ta đếm được trong các tế bào có 280 crômatít . xác định .

  a) số tế bào đang tiến hành nguyên phân

  b) số NST cùng trạng thái trong các tế bào khi chúng đang ở trung gian

  c) lkhikết thúc lần nguyên phân nói trên tổng số tế bào con đc tạo ra là bao nhiêu

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 2 năm

  1 NST co 40 nucleoxom đoạn nối giữa các nucleoxom có 30 cặp nu

  a tính số phân tử histon có trong NST trên

  b NST có chiều dài = bao nhiêu micromet

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 2 năm

  có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loại tiến hành nguên phân với tốc độ bằng nhau , vào kì sau , người ta xác định được trong các tế bào , có tất cả 48 sắc thể đưn . xác định a) tên của loài

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 2 năm

  1. điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính:

  A, luôn giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái

  B, đều chỉ có 1 cặp trong tế bào 2n

  C, đều là cặp XX ở giới cái

  D, đều là cặp XY ở giới đực

  2. Nhóm sinh vâtị nào dưới đây có cặp NST giới tính XY trong tế bào 2n của giới cái:

  A, bò , vịt , cừu

  B, người , gà , ruồi giấm

  C, chim , ếch , bò sát

  D, người , tinh tinh

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  a, Giải thích cơ chế duy trì ổn định bộ NST của loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể?

  b, Khi giảm phân và thụ tinh trong tế bào của một loài giao phối có 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb, dd sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong giao tử và các hợp tử.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  Ở người có bộ NST 2n=46. Một tế bào bước vào giản phân. Khi tế bào bước vào giản phân 1. Cho biết số NST kép ở kỳ đầu , kỳ giữa và đang phân ly về 1 cực tế bào là bao nhiêu

  1. Khi kết thúc lần phân bào 1, thì mỗi tế bào con có bao nhiêu NST và tồn tại ở trạng thái nào

  2. Các tế bào con chuyển sang phân bào 2, cho biết số NST kép , số tâm động ở kỳ giữa và kỳ sau số tế bào là bao nhiêu . Số NST đơn ở mỗi tế bào con sau khi kết thúc giản phân 2 là bao nhiêu ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 2 năm

  Nhóm tế bào sinh tinh và trứng khi GP dược môi trường cung cấp 1536 NSt ,số NSt có trong thể cực lớn hơn trong tinh trùng là 512 NST.

  a,Xđ số TB sinh tinh và sinh trứng .Biết 2n=8

  b,Xđ số tinh trùng và trứng tạo thành

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  Quan sát tiêu bản tế bào của một loài trên kính hiển vi thấy trong một tế bào đang phân chia bình thường có 23 NST kép đang xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Loài có cặp NST giới tính là XX và XY.

  a. Xác định bộ NST lưỡng bội 2n của loài. Viết kí hiệu bộ NST trong tế bào 2n của loài đó. Số nhóm gen liên kết của loài đó là bao nhiêu?

  b. Tế bào trên đang thực hiện quá trình nguyên phân hay giảm phân vá đang ở kì nào? Giải thích.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 2 năm

  quan sát tế bào 1 loài biết :trong tế bào các cặp NST đang phân chia bình thường và có 39 NST kép

  a, viết kí hiệu bộ NST trong tế bào 2n

  b,TB đang ở quá trình phân bào nào và kỳ nào

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Suong dem Cách đây 2 năm

  đậu hà lan có 2n=14 sao khi đột biến thì n sẽ mất hay thêm nst?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1