AMBIENT
UREKA

Bài tập 2 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 tr 71 sách GK Sinh lớp 9

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Dưới tác động của các tác nhân vật lí hay hoá chất vào tế bào trong quá trình nguyên phân hoặc giảm phân, hoặc ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong cơ thể có thể gây ra sự rối loạn phân li của các cặp NST trong quá trình phân bào.

  • Ở hình 24.5 (a) sự hình thành thể tứ bội do rối loạn trong nguyên phân, đó là sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm số lượng NST trong tế bào tăng gấp đôi.
  • Còn ở hình 24.5 (b) hình thành thể tứ bội do rối loạn trong giảm phân làm sự hình thành giao tử không qua giảm nhiễm và phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn tới hình thành các thể đa bội.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 71 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON