YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 71 sách GK Sinh lớp 9

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường hay qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua các dấu hiệu: kích thước tế bào, cơ quan của cây tăng; cơ quan sinh dưỡng to; sinh trưởng phát triển mạnh; chống chịu tốt với điều kiện môi trường không thuận lợi.

Ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như:

  • Tăng kích thước thân, cành cây lấy gỗ, tăng sản lượng gỗ cây rừng.
  • Tăng kích thước thân, lá, củ đối với cây rau, ăn củ.
  • Dựa vào đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn được giống có năng suất cao và sức chống chịu tốt với mọi điều kiện bất lợi của môi trường.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 71 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON