RANDOM

Bài tập 3 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 3 tr 71 sách GK Sinh lớp 9

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường hay qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua các dấu hiệu: kích thước tế bào, cơ quan của cây tăng; cơ quan sinh dưỡng to; sinh trưởng phát triển mạnh; chống chịu tốt với điều kiện môi trường không thuận lợi.

Ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như:

 • Tăng kích thước thân, cành cây lấy gỗ, tăng sản lượng gỗ cây rừng.
 • Tăng kích thước thân, lá, củ đối với cây rau, ăn củ.
 • Dựa vào đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn được giống có năng suất cao và sức chống chịu tốt với mọi điều kiện bất lợi của môi trường.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 71 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Đan Nguyên

  Kể tên những biến dị không làm thay đổi vật chất di truyền. Phân biệt những biến dị đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Câu 1 : Phát biểu nội dung quy luật phân li ? Ở cơ thể lai ( F1 ) của quy luật này có kiểu gen như thế nào ?

  Câu 2 : Phân biệt Nhiễm Sắc Thể Giới tính và Nhiễm Sắc Thể thường ?

  Câu 3 : Nhiễm sắc thể có dạng đột biến nào ? Minh họa các dạng đột biến đó . Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì sao ?

  Câu 4 : Vì sao ADN được coi là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử ?

  Câu 5 : Trong cơ thể Protein luôn được đổi mới nhờ quá trình nào ?

  Câu 6 : Thể đa bội là gì ? Ví dụ minh họa . Muốn biết chính xác cơ thể mang dạng đột biến hay không ta phải làm gì ?

  Câu 7 : Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng, về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như nào ?

  Câu 8 : Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng ?

  Câu 9 : Trình bày quá trình nhân đôi của phân tử ADN và quá trình tổng hợp mạch ARN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM