YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 71 sách GK Sinh lớp 9

Trường hợp nào đúng khi nói về hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội:

a) Đa bội hoá là hiện tượng đột biến số lượng ở tất cả các cặp NST, có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là bội số của n (3n, 4n, 5n…).

b) Cơ thể mang các tế bào có bộ NST là bội số của n được gọi là thể đa bội.

c) Thể đa bội chỉ xuất hiện trong tự nhiên, không có ở các vật nuôi, cây trồng.

d) Thể đa bội có khả năng làm tăng đồng hoá, làm kích thước biến đổi và tăng sức chống chịu của sinh vật đối với điều kiện bất lợi.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Trường hợp đúng khi nói về hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội:

a) Đa bội hoá là hiện tượng đột biến số lượng ở tất cả các cặp NST, có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là bội số của n (3n, 4n, 5n…).

b) Cơ thể mang các tế bào có bộ NST là bội số của n được gọi là thể đa bội.

d) Thể đa bội có khả năng làm tăng đồng hoá, làm kích thước biến đổi và tăng sức chống chịu của sinh vật đối với điều kiện bất lợi.

Đáp án c) chưa chính xác vì thực tế hiện nay có rất nhiều giống cây trồng đa bội được tạo ra và áp dụng khá phổ biến.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 71 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON