Bài tập 1 trang 71 SGK Sinh học 9

Giải bài 1 tr 71 sách GK Sinh lớp 9

Trường hợp nào đúng khi nói về hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội:

a) Đa bội hoá là hiện tượng đột biến số lượng ở tất cả các cặp NST, có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là bội số của n (3n, 4n, 5n…).

b) Cơ thể mang các tế bào có bộ NST là bội số của n được gọi là thể đa bội.

c) Thể đa bội chỉ xuất hiện trong tự nhiên, không có ở các vật nuôi, cây trồng.

d) Thể đa bội có khả năng làm tăng đồng hoá, làm kích thước biến đổi và tăng sức chống chịu của sinh vật đối với điều kiện bất lợi.

Gợi ý trả lời bài 1

Trường hợp đúng khi nói về hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội:

a) Đa bội hoá là hiện tượng đột biến số lượng ở tất cả các cặp NST, có bộ NST trong tế bào sinh dưỡng là bội số của n (3n, 4n, 5n…).

b) Cơ thể mang các tế bào có bộ NST là bội số của n được gọi là thể đa bội.

d) Thể đa bội có khả năng làm tăng đồng hoá, làm kích thước biến đổi và tăng sức chống chịu của sinh vật đối với điều kiện bất lợi.

Đáp án c) chưa chính xác vì thực tế hiện nay có rất nhiều giống cây trồng đa bội được tạo ra và áp dụng khá phổ biến.

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 71 SGK Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Lương Song Tiên

  ở củ cải cây (2n) lại đột biến thành cây (3n)

  P (T.C): củ to (3n) * củ to (3n)

  F:     toàn củ to

  a. Xđ T2 trội - lặn và QƯG

  b. Viết sđl từ P -> F1

  c. Cho F1 lai phân tích với cây (3n) => F2 ntn?

  d. F1 * F1 -> F2 ntn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Kể tên những biến dị không làm thay đổi vật chất di truyền. Phân biệt những biến dị đó ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Câu 1 : Phát biểu nội dung quy luật phân li ? Ở cơ thể lai ( F1 ) của quy luật này có kiểu gen như thế nào ?

  Câu 2 : Phân biệt Nhiễm Sắc Thể Giới tính và Nhiễm Sắc Thể thường ?

  Câu 3 : Nhiễm sắc thể có dạng đột biến nào ? Minh họa các dạng đột biến đó . Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì sao ?

  Câu 4 : Vì sao ADN được coi là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử ?

  Câu 5 : Trong cơ thể Protein luôn được đổi mới nhờ quá trình nào ?

  Câu 6 : Thể đa bội là gì ? Ví dụ minh họa . Muốn biết chính xác cơ thể mang dạng đột biến hay không ta phải làm gì ?

  Câu 7 : Người ta vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng, về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như nào ?

  Câu 8 : Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng ?

  Câu 9 : Trình bày quá trình nhân đôi của phân tử ADN và quá trình tổng hợp mạch ARN ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Mng giúp e với!!!

  1. So sánh thường biến với đột biến

  2. So sánh thể dị bội với thể đa bội

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thùy Trang

  Một số giống cây đa bội ở Việt Nam ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời