YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 108 SBT Sinh học 8

Giải bài 26 tr 108 sách BT Sinh lớp 8

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:

Cơ quan phân tích bao gồm ...(1)... là các tế bào thụ cảm, ...(2)... và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan ...(3)... gồm màng lưới trong cầu mất.

A. Phân tích thị giác

B. Phân tích thính giác

C. Dây thần kinh

D. Ba thành phần 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

Cơ quan phân tích bao gồm ba thành phần là các tế bào thụ cảm, dây thần kinh và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan phân tích thị giác gồm màng lưới trong cầu mất. 

⇒ Đáp án: 1. D       2. C       3. A

-- Mod Sinh Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 108 SBT Sinh học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF