Khưu Gia Bảo's Profile

Khưu Gia Bảo

Khưu Gia Bảo

01/01/1990

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 256
Điểm 1196
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (263)

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông Cách đây 2 tháng

  * Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý, Trần

   

  * Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông

  * Đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông:

  - Đây là cuộc cải cách hành chính toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương.

  - Qua cuộc cải cách nhà nước quân chủ chuyên chế đạt đến cao độ.


   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên Cách đây 2 tháng

  Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn:

  - Chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Tây Ban Nha (ở Hà Lan).

  - Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh).

  - Giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ)

  - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII Cách đây 2 tháng

  Những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỉ XV - XVII:

  * Về kinh tế:

  - Vào thế kỉ XV, trên cơ sở nền sản xuất công trường thủ công, ở Tây Âu bắt đầu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường,… có thuê mướn nhân công.

  - Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

  - Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.

  ⟹ Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển khá mạnh.

  * Về xã hội:

  - Hình thành hai giai cấp mới: tư sản và vô sản.

  + Giai cấp tư sản: có thế lực về kinh tế, nhưng không có quyền lực về chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm.

  + Giai cấp vô sản: bị áp bức, bóc lột nặng nề.

  - Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng gay gắt.

  ⟹ Nguyên nhân dẫn tới các cuộc đấu tranh.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan Cách đây 2 tháng

  - Tháng 8-1566, nhân dân miền Bắc Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực lượng phát triển mạnh, làm chủ nhiều nơi.

  - Tháng 8-1567, vương triều Tây Ban Nha đem quân sang Nê-đéc-lan đàn áp dã man những người khởi nghĩa.

  - Tháng 4-1572, quân khởi nghĩa làm chủ các tỉnh phía Bắc.

  - Tháng 1-1579, hội nghị U-trếch tuyên bố thống nhất tiền tệ, đo lường và tổ chức quân sự, chính sách đối ngoại.

  - Năm 1581, các tỉnh miền bắc được thống nhất thành một nước cộng hòa với tên gọi “Các tỉnh liên Hiệp” hay Hà Lan.

  - Năm 1609, Hiệp định đình chiến được giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được ký kết, nhưng đến năm 1648, nền độc lập của Hà Lan mới chính thức được công nhận.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó Cách đây 2 tháng

  - Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra đời, phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

  - Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.

  - Những phát minh mới về kĩ thật, về các hình thức tổ chức lao động hợp lí làm cho năng suất lao động tăng nhanh.

  - Số đông địa chủ là quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản. Họ trở thành tầng lớp quý tộc mới.

  * Hệ quả:

  - Xuất hiện những giai cấp mới, những mâu thuẫn mới trong xã hội - mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc với chế độ quân chủ chuyên chế, bên cạnh những mâu thuẫn cũ giữa nông dân với địa chủ, quý tộc dẫn tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Trình bày những nét chính về cuộc nội chiến ở Anh Cách đây 2 tháng

  * Nguyên nhân trực tiếp:

  - Tháng 4-1640, Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế, để có tiền chi cho việc đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len ở miền Bắc nước Anh.

  - Quốc hội, gồm đa số là quý tộc mới và tư sản, không phê duyệt các khoản thuế mới do vua đặt ra, đòi quyền kiểm soát quân đội, tài chính và Giáo hội.

  - Sác-lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội, bị quần chúng nhân dân phản đối quyết liệt. Thất bại, Sác-lơ I chạy lên phía Bắc Luân Đôn, tập hợp lực lượng phong kiến chuẩn bị phản công.

  * Diễn biến:

  - Tháng 8-1642, Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

  - Từ năm 1642 đến năm 1648, đã xảy ra nội chiến giữa Quốc hội được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, với nhà vua có sự hỗ trợ của quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh.

  - Tháng 1-1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hoà do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599-1658) đứng đầu. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

  - Năm 1653, nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.

  - Tháng 12-1688, Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan, con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

  * Kết quả:

  - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  - Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao chế độ Cộng hòa ở Anh lại được thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến Cách đây 2 tháng

  Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Ta có thể hiểu như sau:

  - Thắng lợi của cuộc cách mạng chính là thắng lợi của giai cấp tư sản.

  - Từ trong thắng lợi đó, một chế độ xã hội mới ra đời - chế độ của giai cấp tư sản nắm chính quyền.

  - Chế độ xã hội mới đó là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thay thế chế độ cũ: chế độ phong kiến.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Em hiểu thế nào về câu nói của Mác Cách đây 2 tháng

  Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Ta có thể hiểu như sau:

  - Thắng lợi của cuộc cách mạng chính là thắng lợi của giai cấp tư sản.

  - Từ trong thắng lợi đó, một chế độ xã hội mới ra đời - chế độ của giai cấp tư sản nắm chính quyền.

  - Chế độ xã hội mới đó là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thay thế chế độ cũ: chế độ phong kiến.   

 • Khưu Gia Bảo đã trả lời trong câu hỏi: Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII Cách đây 2 tháng

  Kết quả:

  - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  - Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

      

 • Một vài nét về sự xâm nhập và thành lập các thuộc địa của thực đân Anh ở Bắc Mĩ:

  - Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.

  - Từ đầu thế kỉ XVII đến đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập 13 thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ.

  - Trong hai thế kỉ XVII - XVIII, thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn người ln-đi-an vào vùng đất phía tây xa xôi.

  - Họ bắt người da đen ở châu Phi đưa sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.   

Điểm thưởng gần đây (249)

 • Khưu Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
 • Khưu Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Khưu Gia Bảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng