YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51 Đa dạng của lớp Thú và Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51 Đa dạng của lớp Thú và Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1.
  • B. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
  • C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ
  • D. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả
  • A. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
  • B. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1.
  • C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ.
  • D. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả.
  • A. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ
  • B. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả.
  • C. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau.
  • D. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1
  • A. 2 bộ là Bộ Guốc chẵn và Bộ Guốc lẻ
  • B. 2 bộ là Bộ Voi và Bộ Guốc chẵn
  • C. 2 bộ là Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi 
  • D. 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi
  • A. Lợn
  • B. Ngựa
  • C. Hươu 
  • D.
  • A. Tê giác và hươu
  • B. Ngựa và lợn
  • C. Voi và ngựa 
  • D. Tê giác và ngựa
  • A. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính
  • B. Có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo
  • C. Đi bằng bàn chân 
    
  • D. Tất cả các ý trên đúng
  • A. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi
  • B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài
  • C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi 
  • D. Không có chai mông, túi má và đuôi
  • A. Không có chai mông, túi má và đuôi
  • B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài
  • C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi 
  • D. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi
  • A. Là động vật hằng nhiệt
  • B. Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm
  • C. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha 
  • D. Thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON