YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm móng của bộ voi là:

  • A. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ
  • B. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả.
  • C. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau.
  • D. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ Voi: gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF