YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm móng của bộ voi là:

  • A. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ
  • B. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả.
  • C. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau.
  • D. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bộ Voi: gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21504

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON