YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của khỉ hình người là 

  • A. Không có chai mông, túi má và đuôi
  • B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài
  • C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi 
  • D. Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khỉ hình người không có chai mông, túi má và đuôi

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON