YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là 

  • A. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính
  • B. Có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo
  • C. Đi bằng bàn chân 
    
  • D. Tất cả các ý trên đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm:

  • Gồm những thú đi bằng bàn chân, thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo: bàn tay, bàn chân có 5 ngón, ngón cái đối diện với những ngón còn lại. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính.
  • Đại diện: Khỉ, vượn, khỉ hình người (đười ươi, tinh tinh, gôrila)

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON