YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là:

  • A. Guốc có 4 ngón, không có ngón số 1.
  • B. Guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
  • C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ
  • D. Guốc có 1 ngón chân giữa phát triển hơn cả

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ Guốc chẵn: gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau, đa số sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 21502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON